houtimportgroep.nl

Programul de licență în Pedagogia învățământului primar și preșcolar Pedagogie Krajova, Filiala Drobeta Turnu-Severin Competențe profesionale: elaborarea de planuri de învățământ sau programe educaționale adaptate la diferite vârste/niveluri și grupuri țintă Departamentul de limbi romanice și clasice. Specializarea de limbă și literatură franceză a fost înființată în 1966 și funcționează fără întrerupere la Facultatea de Filologie (1966-1990), la Departamentul de Literatură și Istorie (1990-2000) și la Departamentul de Litere (din 2000). . Facultatea de Litere a Universității din Craiova oferă un program complet de licență-masterat-doctorat. Examene de admitere. Media generală de admitere, reprezentată de nota medie a examenului de bacalaureat (100%). Limba și literatura română - proba scrisă a examenului de licență. Pedagogia învățământului primar și preșcolar. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Științe ale Educației Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar Programul de studii 2010-2011 Titular de curs: Tutore univ. drd. Ekaterina Sarah Fr ăsineanu I. Principii ale conceptului de universitate de ... Category Archives: Pedagogia educației timpurii 2015 Probele de admitere Facultatea de Litere Universitatea din Craiova Posted on iulie 16, 2015 by danaosiac Specializări în PEDAGOGIA învățământului preșcolar și antepreșcolar (cu frecvență, la distanță) - linia română - și la Extensia Universitară Năsăud, Târgu Mureș, Sighetu Marmatiei, Reșița . Criteriul de selecție pentru linia română: media totală a notelor obținute la examenul de bacalaureat (100%). Diplomă de licență în PEDAGOGIE ÎN EDUCAȚIE PRACTICĂ Diplomă universitară. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE A COPIILOR. Acest program de studii este conceput în conformitate cu noile cerințe pentru personalul didactic stabilite în Declarația de la Bologna. Acesta aparține domeniului de studii universitare de licență ... UNIVERSITATE DE MARGINE. Facultatea: Facultatea de Litere. Domeniul de licență: Științe ale educației. Programul de licență: Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în Drobeta - Turnu Severin) Număr de credite transferabile: 180. Universitatea din Craiova Facultatea de Litere Specializarea: PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR Anul III Disciplina: PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI EXTRAȘCOLAR Anul de studiu: 2010-2011; Semestrul II Lector: Dr. Mogonea Florentin Remus PROGRAMA ANALITIC l. Mar 11, 2020 - Pedagogia învățământului primar și preșcolar Resurse educaționale În perioada 11.03.2020 - 29.03.2020, activitățile de formare vor continua să se desfășoare online. Pedagogia învățământului primar și preșcolar (RM. Vâlcea) Programul de formare "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" (PIPP) din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie a Universității din Pitești a fost creat pentru a răspunde noilor cerințe de calificare a cadrelor didactice din învățământul primar și preșcolar, conform ... Programul de conversie profesională. Pedagogia învățământului primar și preșcolar . Prezentarea programului. Programul de reconversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preșcolar la specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" din cadrul cursului prin corespondență se referă la domeniul "Științe pedagogice" și face ... Facultatea de Litere. Universitatea din Craiova, Craiova Specializare: Pedagogia învățământului preșcolar și primar. Descărcați acum . Conținut ... Program de conversie profesională - Pedagogia învățământului primar și preșcolar - Reșița. 2.400. 600. 600. 600. ... Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Bing Google